Activitati de consiliere – școli beneficiare Suceava

Imagini de la activitățile desfășurate la Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus

1. Întâlniri cu părinții și elevii

 La revenirea dintr-o vacanță prelungită elevii din grupul țintă împreună cu părinții lor au participat la  întâlniri cu consilierul școlar în cadrul proiectului CESI. Într-o atmosferă caldă și deschisă, participanții și-au expus opiniile cu privire la unele aspecte legate de activitatea școlară, de dificultățile pe care le întâmpină elevii și familiile lor, precum și la oportunitățile oferite prin proiect. Consilierul școlar a prezentat obiectivele proiectului și specificul activității de consiliere psihopedagogică. Au avut loc de asemenea consultări privind programarea activităților de consiliere, ca premisă pentru o participare ridicată și obținerea de rezultate optime. Au fost organizate 3 întâlniri, câte una pentru fiecare structură/sediu arondată Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus

2. Întâlnire cu cadrele didactice

În luna mai a avut loc o întâlnire între consilierul școlar, directorul școlii și cadrele didactice care au elevi înscriși în grupul țintă al proiectului. Au fost expuse materiale de promovare ale proiectului și au avut loc discuții în legătură cu particularitățile elevilor din grupul țintă și ale familiilor acestora, precum și cu programarea activităților de consiliere, în funcție de orarul claselor și sarcinile școlare pe care le au de îndeplinit elevii.