Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi în cadrul proiectului „Calitate prin Educație Școlară Incluzivă – CESI”

Proiect finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021

Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
Operator de program Fondul Român de Dezvoltare Socială,
Apel nr. 2 „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”